Information om våra olika material

Grus, Makadam, Singel, Sand, Berg, Stenmjöl, Bergkross (Bärlager, Slitlager, Förstärkning) vad är vad?

Det finns många begrepp på våra produkter i vår bransch och nedan försöker vi reda ut lite för att underlätta ditt val av produkt.

Stenmjöl

Vi börjar med stenmjöl, detta är berg som krossas ner till en kornstorlek från 0 till 4 mm och eftersom det krossas så är kornen inte riktigt runda utan mer kantiga (beroende på kross samt bergtyp). Stenmjöl används oftast till plattsättning, fogning men också även som sand, dock packar den sig mycket mer än ”vanlig sand”. Stenmjöl säljs oftast i storleken 0-2 mm eller 0-4 mm.

Makadam

Makadam är också en krossprodukt men som består av fördelade fraktioner/storlekar. Exempel på olika fraktioner är 2-4mm, 4-8mm, 8-11mm, 8-16mm, 11-16mm, 16-22mm, 16-32mm, 32-63mm m.fl. i många fall så benämns dem lite olika (det är harmoniserade EU-normer som bestämmer vilka intervaller som stenen sorteras) och det brukar i normala fall vara +- ett par mm.

Makadam används framför allt som dränering och slitlager men också mycket som ballast vid/i asfalt och betong. Slitlager är ett brett uttryck men kan man kort förklara det yttersta lagret som slits alltså det sista lager man lägger på som kommer att slitas t.ex. vägar, trädgårdsgångar, uppfarter, rabatter m.m.

2-4mm eller även kallat 2-5mm används ofta till att grusa vägar med vid halka och denna produkt säljer vi även med saltinblandning under vintertid.

Bergkross

Är oftast ett begrepp på fraktioner som är ”långa” alltså långa intervall på storleken som t.ex. 0-16mm (Slitlager), 0-32mm (Bärlager), 0-45mm (Förstärkning), 0-63mm (Förstärkning), 0-90mm (Förstärkning), 0-125mm (Förstärkning), 0-200mm (Förstärkning), 0-300mm (Förstärkning), finberg (Förstärkning) osv. m.fl.

Man kan kort förklara att förstärkning använder man oftast som ”första” lager vid t.ex. byggnation av väg. Sedan lägger man på ett ”andra” lager i form av bärlager. Man avslutar med ett slitlager som då kan vara 0-16mm, makadam, asfalt, betong osv. Slitlager är alltså det ytskikt som kommer att ”slitas” på.

Sand

Sand är en naturligprodukt som kommer från olika typer av avlagringar och är således ingen bearbetad produkt mer än att den är sorterad därav tillkommer naturgrusskatt om 15:-/ton. Kornstorleken är från 0-8mm. Bland annat putssand 0-2mm som oftast används vid putsning, mursand/leksand 0-4mm som oftast används i sandlådor, strid ”EU” sand 0-4mm som ofta används som fallsand på lekplatser eller på badstränder men även i sandlådor också m.m. dressand 0,2-2,5mm används oftast till att dressa gräsmattor, harpat grus 0-8mm används ofta till t.ex. travbanor och paddockar samt betonggrus 0-8mm används till betongtillverkning.

Singel

Natursingel är ofta en benämning på naturgrus. Det är alltså inte krossat utan enbart sorterat material från naturen och därav tillkommer även här naturgrusskatt om 15:-/ton.
Fraktionerna som kan kallas för singel och är vanligast är 4-8mm, 8-12mm, 16-32mm.
Fraktion 8-12mm används oftast till trädgårdsgångar etc. då det är en lämplig storlek och rundade kanter då det är en naturprodukt och är då snällare/mjukare när man går på det. Som dekoration är oftast grövre populära och då även kullersten eller även kallat kattskallar i storleken 100-200mm vilket vi också saluför.

Rör grav. paddock.

Bergkross 0-4

Rör grav. paddock.

Bergkross 0-18

Rör grav. paddock.

Bergkross 0-90

Rör grav. paddock.

Makadam 16-25

Rör grav. paddock.

Makadam 8-16

Rör grav. paddock.

Bergkross 0-8

Rör grav. paddock.

Bergkross 0-35

Rör grav. paddock.

Bergkross 0-150

Rör grav. paddock.

Makadam 16-32

Rör grav. paddock.

Makadam 8-11

Rör grav. paddock.

Makadam 30-80

Rör grav. paddock.

Finberg

Rör grav. paddock.

Kabelsand

Rör grav. paddock.

EU sand

Rör grav. paddock.

Vit kvartsit 8-16

Rör grav. paddock.

Kullersten 50-100

Rör grav. paddock.

2-5 flis

Rör grav. paddock.

Gjutsand 0-8

Rör grav. paddock.

Mursand 0-4

Rör grav. paddock.

Kullersten 200-400

Rör grav. paddock.

2-8 flis

Rör grav. paddock.

Jord

Rör grav. paddock.

Natursingel 8-12

Rör grav. paddock.

Kullersten 80-200

Rör grav. paddock.

4-8 flis

Rör grav. paddock.

Kross asfalt

Rör grav. paddock.

Hoppsand ridhus