Byte av vägtrummor Lysekil · Sotenäs · Uddevalla

Om den gamla vägtrumman har tagit skada av tjäle, gått sönder eller är feldimensionerad så kan den behöva bytas. Annars kan vatten som inte rinner undan skada vägen.

Vi gräver bort gamla vägtrummor och ersätter dem med nya trummor som klarar jobbet. Våra vägtrummor är tillverkade av plast, plåt eller betong och vilken som passar bäst beror på var vägtrumman ska placeras.

Vi kommer gärna ut och kikar på platsen om du vill ha rådgivning och en offert på arbetet. Kontakta oss för att boka ett möte!

Snabbanslutning