• Om oss på Mikaels Grävtjänst
  • Om oss på Mikaels Grävtjänst

Personuppgiftspolicy

Som ett led i vår anpassning till GDPR så har vi gått igenom och dokumenterat våra register och fastställt rutiner hur detta skall hanteras.

I första hand sparas de personuppgifter som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag på ett korrekt och säkert sätt. Vi har dina kontaktuppgifter registrerade antingen för att vi har haft en dialog med dig som kund eller för att du är en av våra samarbetspartners.

I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra vårt uppdrag på ett korrekt och säkert sätt.

Det är uppgifter vi sparar är: Namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post mm)

Cookies

Snabbanslutning