Vägförstärkning Lysekil • Sotenäs • Uddevalla

Vi utför förstärkning där det finns behov av markstabilisering av grusvägar, skogsbilvägar, parkeringar eller liknande.

Arbetet utförs genom att vi applicerar material som ger bra bärighet. På så vis slipper man mjuka vägar och vägkanter.

Snabbanslutning