Vägunderhåll Lysekil • Sotenäs • Uddevalla

Vägunderhåll såsom sladdning, slåtter, dikesröjning och grusning ingår i vårt tjänsteutbud. Vi erbjuder oss att utföra komplett vägunderhåll hos vägföreningar, skogsägare och företag runt om i Bohuslän.

 Om vi upptäcker att något bör åtgärdas med vägen informerar vi om vad som behöver göras. Om vägen är välskött och underhållen kommer den totala kostnaden för vägen att bli lägre i längden.

Våra tjänster som går under kategorin vägunderhåll går också att boka som separata tjänster vid behov.

Dikning

Snöröjning

Byte av vägtrummor

Vägsladdning

Dränering

Vägförstärkning

Snabbanslutning