Dränering Lysekil · Sotenäs · Uddevalla

Att hålla husgrund och källare fria från fukt är en av de grundläggande komponenterna i en väl fungerande fastighet. Dränering är därför ett måste för alla husgrunder. Behöver du dränering i Lysekil, Sotenäs, Uddevalla med omnejd? Välkommen att anlita oss på Mikaels Grävtjänst för att få jobbet gjort smidigt och korrekt. Vi dränerar runt om i hela Bohuslän – från Göteborg till Strömstad.

Hur dräneringen utförs varierar lite beroende på markförhållanden och typ av husgrund som det ska dräneras kring. Vi kommer gärna på ett besök och undersöker hur det ser ut.

Varför behövs en dränering?

I marken under och runt ditt hus finns både lerjord och vatten, vilket betyder att husgrunden jämt och ständigt blir invaderad av fukt. Den viktigaste funktionen med dränering är att lotsa bort grundvattnet för att undvika att det stiger alldeles för högt och på så vis skapar fukt i din husgrund. För att slippa fuktskador på grunden kan du byta ut lerjorden mot grus, på så vis kommer samlingar av regnvatten samt smältvatten att försvinna snabbare. Dräneringen skyddar ditt hus från fuktskador på ett säkert sätt!

När är det aktuellt att dränera?

Om det har börjat lunka unket i din källare eller om det finns synlig fukt på väggarna kan det vara läge att dränera. Andra tecken på fuktproblem är att väggputsen börjar släppa, eller att du upptäcker bubblor i tapeterna.

Hur går en dränering till?

På marknaden finns en mängd olika metoder och fabrikat att använda sig av vid dränering. Vi använder system från Isodrän.

  • Först grävs marken upp runt huset i flera omgångar. Det finns en risk att husgrunden undermineras om allting grävs upp på en gång, därför är det viktigt att ta max ett par sidor i taget. Grävningens djup går under husgrunden.
  • Därefter läggs en dräneringsslang i botten av det grävda diket. Dräneringsslangen lutas mot stenkista eller avlopp. Det är också vanligt att en dräneringsduk och lite grus placeras under slangen. Sedan viks duken upp ovanför slangen, som täcks helt av grus. Dräneringsslangen plockar upp vattnet som kommer underifrån, samt vattnet som tränger ner i marken.
  • Källarväggarna får ett skydd mot fukt. De kan även bli isolerade från utsidan.
  • Dräneringsdiket fylls upp med material. Detta kan göras med grus, makadam eller singel.
  • Dagvattenledningarna blir dragna och placerade. Detta görs i syfte att leda bort vattnet från husgrunden.
  • När dräneringen är genomförd fylls dräneringsdiket runt huset upp med jord och fyllnadsmaterial. Avslutningsvis blir markytan återställd med tidigare material, exempelvis marksten, grus, asfalt eller gräs eller annat.

Använd ROT-avdrag när husgrunden ska dräneras

Som privatperson har du rätt till att få göra ROT-avdrag för dräneringsarbete kring den egna husgrunden. För närvarande kan du få en skattereduktion på upp till 30% av arbetskostnaden, upp till 50.000 kr per år och person som står som ägare av bostaden. Även efterarbetet med att återställa tomten efter en husdränering är ROT-grundande.

Vi gör ansökan åt dig och om alla kriterier uppfylls får du rätt pris direkt på fakturan. Läs mer och se hur mycket ROT-avdrag du har kvar att nyttja på Skatteverket.se eller kontakta oss om du har några övriga frågor kring ROT-avdrag för dränering.

Vill du ha en offert på dränering?

Vi kommer gärna ut på plats hos dig för att göra en bedömning av utgångsläget. Därefter får du en offert med vårt beräknade pris och tidsåtgång på arbetet. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!    Snabbanslutning