Dikning Lysekil · Sotenäs · Uddevalla

Högt vatten och underdimensionerade diken kan innebära risker för kostsamma skador och bärighetsproblem på vägarna.

 Vi utför dikning och dikesrensning på vägar och skogsvägar runt om i vårt område. Anlita oss för dikning innan skadan redan är skedd!

Snabbanslutning