Sorteringsverk

I vår maskinpark har vi sorteringsverk för jord, grus, sten och schaktmassor. Det används mestadels på Axtvetens Bergtäkt i Brastad utanför Lysekil.

Sorteringsverket används för att sortera och separera de olika stenmaterialen från det brutna berget. Detta är en process som kan säkerställa att de olika materialen sorteras ut för att återanvändas eller säljas.

Sorteringsverket använder sig av olika tekniker för att sortera materialen baserat på storlek, densitet, form och andra fysiska egenskaper.
Vanliga metoder inkluderar siktar, magneter, luftflöden och vibrationer. Med hjälp av detta skiljs de olika materialen från varandra och skapar separata fraktioner som kan användas för specifika ändamål.

Powerscreen Mark

Hydraulhammare och timmergrip till samtliga maskiner, även jordsorterings-skopor.

Sorteringverk Keestrack Combo -2010

Snabbanslutning