Sprängningsarbeten Lysekil • Sotenäs • Uddevalla

Mikaels Grävtjänst utför sprängningsarbeten för både mindre projekt på villatomter och för större bygg- och vägprojekt.

Sprängningen sker under hårt kontrollerade former och vi tar sedan hand om stenmaterialet som uppstår, vare sig det ska återanvändas på platsen eller forslas bort.

Sprängarbete kräver mycket förberedande bergarbeten och Arbetsmiljöverket har särskilda regler för spräng- och bergarbeten som ska följas. Vi innehar den särskilda kunskapen och erfarenheten som krävs så du kan känna dig trygg med att anlita oss för sprängningsarbeten.

Välkommen att kontakta oss när det ska sprängas bort berg!

Snabbanslutning