Hållbarhet & miljö

För oss på Mikaels Grävtjänst är det en självklarhet att tänka hållbart och vara måna om miljön, vi står därför bakom FN:s globala mål. Här har vi samlat några av målen som vi arbetar lite extra med.

  • God hälsa och välbefinnande: För att främja hälsa är vi med och stöttar organisationen I SAY NO TO DRUGS samt sponsrar de lokala idrottsföreningarna i kommunen.
  • God utbildning: Våra medarbetare får kontinuerligt gå utbildningar som krävs för att utföra ett säkert arbete. Exempel på utbildningar våra medarbetare erbjuds är: Arbete på väg, EBR, ESA och HLR.
  • Jämställdhet: Alla är välkomna att arbeta hos oss.
  • Rent vatten och sanitet för alla: Detta bidrar vi till genom att bland annat gräva ner avloppsanläggningar.
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska ha det bra på sin arbetsplats, därför är vi anslutna till kollektivavtal.
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Genom att ingå i koncernen Infrea är vi delaktiga i att värna om infrastrukturen genom att leverera arbeten av hög kvalitet och genom att medverka till utbyggnaden av samhället.
  • Hållbara städer och samhällen: Tillsammans med våra underleverantörer är vi delaktiga i uppbyggnaden och utvecklingen av städer genom vårt arbete.
  • Bekämpa klimatförändringarna: För att måna om miljön ser vi till att ha uppdaterade och miljövänliga maskiner som byts ut vart femte år. Utöver detta finns det miljödeklaration på samtliga maskiner.
  • Ekosystem och biologisk mångfald: Vi stöttar Nordens Ark genom att utföra markarbeten i parken samt genom bidrag som gör det möjligt för dem att ta in utrotningshotade arter.
Snabbanslutning