Anmälan om införsel av jord- och schaktmassor

Innan jord- och schaktmassor får föras in ska en anmälan göras till ansvarig på Axtveten Grustäkt AB. Den som ger upphov till massorna ska göra den första karaktäriseringen av jord- och schaktmassor och fylla i blanketten ”Anmälan om införsel av jord- och schaktmassor”

Ladda ner blankett här (PDF)

På blanketten kan du läsa instruktioner och aktuella riktvärden.

Snabbanslutning