Dränering, grävning och mycket mer

Vi har ett stort utbud av grävtjänster och erbjuder bl a grävning, schakt och transport. Dessutom utför vi dränering, avloppsanläggningar, sprängningsarbeten, vägbyggen dikning och stubbfräsning.

Mikaels Grävtjänst AB säljer avloppsanläggningar, sand, makadam, grus, jord, matjord och fyllnadsmassor. Ring för offert.

Uthyrning av hjulgrävare

Uthyrning av minigrävare, bobcat och minidumper.

Vattentank för lastväxlare 15 KBM.

Uthyrning av öppna container:

8 KBM
10 KBM
20 KBM
30 KBM
40 KBM