Sommarhälsning från Infrea

Mikaels Grävtjänst är en del av Infrea och här kommer en sommarhälsning på LinkedIn från Martin Reinholdsson, VD på Infrea:

Kan du inte se inlägget så kommer länken till LinkedIn här: https://www.linkedin.com/posts/infrea_snart-stundar-den-stora-semesterperioden

Snabbanslutning